Renovering af snekke, fødehus, cylinder, snekke, snegle og cylinder

Udgangspunktet er at alt kan renoveres

Problemstillingen er klar - Nye snekke, snegle og cylinder er meget kostbare, men hvad enten det er plast, gummi, væsker, fødevarer eller andet, der skal mixes og transporteres under højt tryk og varme, har optimal funktion af snekke, snegle og cylinder afgørende betydning for produktionen – det gælder både i forhold til volumen og kvaliteten af det færdige produkt.
K.A.L. har gennem 30 år udviklet en skelsættende ekspertise inden for renovering af snekke, snegle og cylinder, samt andre vitale, runde sliddele. Vores resultater og erfaring viser at renovering hos K.A.L. giver en funktionalitet og levetid på de renoverede snekke, snegle og cylinder, der er fuldt på højde med nye.

Vores servicekoncept bygger på 4 grundelementer:

Opmåling og vurdering kan foretages direkte hos kunden
Tilbagemelding indenfor 24 timer efter modtagelse af udstyret
Max. 2 ugers leveringstid på renoveringer
Renoveringer foretages til faste priser

Specielt om snekke og snegle
Slidte, knækkede og skæve snekke og snegle kan renoveres ligesom geometrien kan ændres. Valget af plasmasvejsemedie tilpasses metaltypen i en cylinder, hvor en snekke eller snegl arbejder i. Ved ekstraordinært slid i et begrænset område på gænger og bund kan ligeledes renoveres, ligesom forlængelse er muligt.

Specielt om cylinder
Hvad enten en cylinder er gasnitreret eller fremstillet i bimetal, kan den renoveres og/eller forlænges. Dette gælder ligeledes ved ekstraordinært slid i et begrænset område.

Ophoning til "rent mål" og om nødvendigt, genskabelse af hårdhed
Isætning af nyt cylinder stykke - klik her for eksempler:
Andre former for renovering
Vores ekspertise og produktionsudstyr giver mulighed for mange former for renovering – og dem udnytter vi!

Eksempler på dette kan være:

En knækket søjle bliver samlet med en skruebøsning, sammensvejset og overfladebehandlet
En slidt og/eller beskadiget aksel bliver rundslebet ren med efterfølgende hårdforkromning og rundslibning på mål
Knæled til sprøjtestøbningsmaskiner bliver isat nye bronzebøsninger og aksler renoveret med hårdforkromning
Slidlag bliver påsvejset diverse emner med efterfølgende slibning
Renovering af pumper og ventilhuse
Renovering af forskellige former for dekanter
Fødehus, spærringssæt, valser og dyser… renoveres ligeledes med samme gode resultat.

Mulighederne er mange – kontakt os, så finder vi en løsning, der er både billigere og hurtigere end ved nyfremstilling, hvad enten det gælder fødehus, snekke, cylinder eller snegle.

Yderligere information om teknologi, materialer og belægninger m.m. klik her >> Tekniske data

01

Snekken renses og svejses på gængerne.
Opsvejsningen foregår på en specialfremstillet plasmasvejserobot.
Svejsemediet kan være flere bl.a. anvendes kobolt- eller nikkelgeret pulver.

02

Den opsvejste snekke rundslibes på mål.
Rundslibningen foregår i en CNC-styret rundslibemaskine.

03

Som sidste proces poleres snekken.
Poleringen foregår i en fuldautomatisk vibrationspoleringsmaskine.

Produktudbud - renovering

 

001

Produktudbud - renovering

Snekke - snekke-elementer - snegle - snekke spidser
Design, opmåling, gennemhærdet, gasnitreret, Stellite 12, Colmonoy 56, Wolfram Carbid, barrieregænger, mixere, afgasning, PVD belægning

3Cylinder og fødehus

Opmåling, ophoning, indsættelse af nye stykker, gennemhærdet,
gasnitreret, bimetal, bimetal med Wolfram Carbid, afgasning, fødehuller, noter i fødezone.

4

Spærringssæt

Opsvejsning af lukkeflader, gasnitreret, gennemhærdet, Wolfram Carbid.

002Valser

Back-up valser, aftræksvalser, klemvalser, kølevalser,
kamvalser, starkvalser, prægevalser, kontaktvalser, chrombelægning, PVD belægning.

7

Dyser

Gasnitreret, gennemhærdet, chrombelægning, PVD belægning.